Door je conflicten kan jij jezelf beter leren kennen.

Is een conflict niets anders dan twee verschillende verhalen die gelijktijdig willen bestaan? Maar ook dat beide ervan overtuigd zijn dat maar één bestaansrecht heeft? Een afwijzing volgt, jij voelt de emotie en dus ga je het conflict aan.

Het oplossen van een conflict is niets meer dan erkenning dat beide verhalen op het zelfde moment bestaan en ook “waar” zijn. Iedereen heeft het recht om zijn eigen waarheid te hebben.

Maar hoe kom je dan verder?

Ik kan het inzicht bieden dat er een toekomst is waar een gezamenlijk verhaal de werkelijkheid geworden is. De zoektocht naar dat verhaal zal van beide kanten vragen te onderzoeken waar de emotie vandaan komt. En dan is een waardevol leerproces op gang gekomen.

En dus vind ik dat elk conflict interessant is en gekoesterd moet worden.

Huib van Santen

Ik geloof dat innovatie in elke organisatie zelf te vinden is. Door de mensen te helpen anders naar hun werkzaamheden en functie te kijken kan je creativiteit ontsluiten. Dit geldt zowel voor innovatieve ideeën als het draagvlak binnen de organisatie om deze ideeën tot uitvoer te brengen. Volgens mij moet je op twee aspecten inzetten: motivatie en communicatie. Als je mensen gemotiveerd zijn en in staat zijn effectief samen te werken, gaan mooie dingen ontstaan. En voor de manager, om aansluiting te krijgen met je mensen, moet je ze begrijpen. Wat ze doen en waarom ze het doen. Het mooiste is als het waarom van je mensen ook het waarom van je organisatie is (en andersom). Mijn passie ligt bij de mensen, ze te helpen verder te komen, geluk te vinden en plezier te hebben. Om ze uit te dagen en te verlokken om verder te komen dan ze dachten ooit te kunnen komen. En dat is waar ik mij voor in wil zetten. Ik heb de ervaring en inhoud om op alle disciplines te kunnen schakelen, verbindingen te leggen die nog niet gelegd zijn en de vragen te stellen die tot nieuwe initiatieven leiden. Ik heb, nadat ik de top in mijn professie heb bereikt, geconstateerd dat ik mij wil richten op het verbeteren van de wereld. Bouwend vanuit mijn achtergrond en gericht op de kracht van mensen. Ook daarom ben ik als vrijwillige buurtbemiddelaar werkzaam.

Geef een reactie