Mediation

Mediation

Elk conflict ontstaat tussen en door mensen. De oplossing ligt dan ook precies daarin. De zoektocht naar de bron van het conflict en de mensen die daarbij betrokken zijn.

Verwacht van mij geen oplossingen, geen begrip voor standpunten of posities die zijn ingenomen. Ik heb geen belang en zal geen oplossing aanbieden. Partijen die een conflict hebben, zijn zelf prima in staat om een oplossing te vinden. Zodra begrip, respect en waardering zijn ontstaan gedurende de mediation.

We gaan eerst de randvoorwaarden verkennen, de huidige situatie vaststellen. Zodra daar duidelijkheid over is, zullen we onderzoeken of er congruente doelen zijn en of het haalbaar is deze te onderzoeken.

We gaan daarom emoties uitspreken, oordelen, standpunten en meningen achter ons laten en naar een gedeelde werkelijkheid zoeken. En in dat proces liggen leermomenten verstopt. Over jezelf en over elkaar. En daardoor ontstaat begrip en tolerantie. En in dat moment ontstaan mogelijkheden om anders naar belangen en doelstelling te kijken. Te zoeken naar een oplossing waar alle belangen gerespecteerd worden.

En ik wil daarbij graag jullie gesprek begeleiden.