Teamcoaching

Teamcoaching

Je wilt open communicatie bevorderen binnen jouw team en de eigen inbreng en initiatief ontwikkelen. Je mist een gevoel van gezamenlijkheid. Je wil dat het team normen en waarden gaat ontwikkelen en daadwerkelijk samenwerkt aan de knelpunten bij resultaatgericht werken. Men praat over elkaar maar niet met elkaar. Ze moeten leren rechtstreeks feedback te geven en elkaars kwaliteiten benutten binnen het team.

Je stelt regelmatig de vraag over hoe jij de effectiviteit van uw team kan verbeteren?

Dan help ik je met het bepalen van een ontwikkelstrategie. Daarmee stimuleer je zelfsturing binnen het team en bevorderd je eigenaarschap van de teamleden. Door de teamleden zich bewust te maken dat het belang van de organisatie voorop dient te staan, en hun eigen belang daaraan te koppelen, ontwikkel ik het besef dat iedereen die betrokken is, bij moet dragen aan de gewenste verbetering.

Omdat conflicten tot het verleden moeten behoren, richt ik het team eerst op het opbouwen van wederzijds respect en samenwerkingsbereidheid. Vervolgens verhoog ik de communicatieve vaardigheden. Nadat deze stappen genomen zijn, is het mogelijk oud zeer, conflicten en fricties te benoemen en te bespreken en achter te laten. En dit in het licht te zien van een andere manier van samenwerken. Uitgangspunt is dat je alleen jezelf kan veranderen. En dus dat iedereen een stap zal moeten zetten.

Tijdsbeslag: 1 halve dag / prijs € 199,- excl. btw per deelnemer (minimaal 4 deelnemers). Syllabus Teamcoaching